ตัวอักษรวิ่ง

วินัยเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ

วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

TQ 3 บูรณาการ ม.3 Topic ตามรอยภูมิปัญญา: Mind map (เนื้อหา/ครู)

TQ 3 บูรณาการ ม.3 Topic ตามรอยภูมิปัญญา: Mind map (เนื้อหา/ครู): Mind map ภูมิหลังของปัญหา       การดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาจากอดีตถึงปัจจุบัน ล้วนต้องการให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตเกิดขึ้น   ...

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมวันออกพรรษาบ้านปะทาย

กิจกรรมวันออกพรรษาบ้านปะทาย
1.เช้าตักบาตรเทโวถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
2.บ่ายแห่ต้นเงินไปทอดถวายที่วัดโดยแบ่งปัจจัยออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งถวายพระภิกษุสงฆ์ อีกส่วนหนึ่งถวายเป็นเงินกลางสงฆ์
https://plus.google.com/photos/118173094549272181610/albums/5938527119962180049

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ครูนักเรียนบ้านปะทายทำบุญเบ็ญที่วัดทุ่งประทาย

ครูนักเรียนโรงเรียนบ้านปะทายร่วมทำบุญเบ็ญที่วัดทุ่งประทายรวบรวมเงินปัจจัยไทยธรรมได้ 2,980 บาท  แบ่งถวายวัดทุ่งประทาย  2,080  บาท  สำนักสงฆ  900 บาท ขอทุกคนมีความสุขมาก ๆ